Handelsbanken

Nordens mest internationale bank.

Med over 800 filialer og kontorer i mere end 20 lande er Handelsbanken blandt Nordens største banker.
Alle filialer fungerer helt selvstændigt som banker i banken og kan tilpasse sine produkter og services efter de lokale kunders behov.

KONTAKTINFO:

Torvebyen 8 1 tv
4600 Køge
4456 2400